Dobijanje boravišne dozvole

Sa zadovoljstvom obaveštavamo da je Predsjednik Republike Crne Gore potpisao Zakon o strancima, koji omogućava dobijanje privremene boravišne dozvole (boravišne dozvole) po osnovu sticanja nepokretnosti u Crnoj Gori. Zakon je stupio na snagu 3. novembra 2015. godine!

Dobijanje boravišne dozvole

Procedura za dobijanje boravišne dozvole za vlasnike nekretnina u Crnoj Gori:

- Dozvola za privremeni boravak (boravišna dozvola) daje se svim vlasnicima nepokretnosti u Crnoj Gori, bez obzira na njenu vrijednost!

- Za dobijanje boravišne dozvole pogodne su sledeće vrste nepokretnosti: stanovi, kuće, vile, poslovni objekti (kancelarije, restorani, kafići, hoteli, mini hoteli, hoteli itd.)

- Uništeni objekti (ruševine), zemljišne parcele nisu pogodne za dobijanje boravišne dozvole.

- Dozvola za privremeni boravak ne daje pravo da se ubuduće podnosi zahtev za stalni boravak.

Potrebna dokumenta:

1. Naslovni dokument - list neokretnosti (original)
2. Potvrda Banke Crne Gore o raspoloživosti sredstava na računu Najmanje 3650 eura. Isti iznos će biti potreban za sledeću odraslu osobu koja se prijavi za spajanje porodice. Izvod iz banke ne sme biti stariji od 1-2 dana.
3. Medicinsko osiguranje koje važi 30 dana od dana podnošenja dokumenata (crnogorsko ili međunarodno, najvažnije je da se Crna Gora pominje među zemljama na koje se osiguranje odnosi. Cena takvog osiguranja u Crnoj Gori je 27-28 evra)
4. Važeći pasoš sa kopijom svih njegovih stranica.
5. Uvjerenje o neosuđivanosti iz zemlje prebivališta na period ne stariji od 6 mjeseci.
6. Dokument kojim se potvrđuje prijava dolaska u Crnu Goru u roku od 24 sata.
7. Dokument o uplati poreza 10 evra + 10 evra + 5 evra
Dozvolu za privremeni boravak (dozvola) ima pravo da dobije vlasnik imovine, njegov supružnik i maloletnja deca.

Važeće zakonodavstvo Crne Gore predviđa i druge mogućnosti za dobijanje boravišne dozvole:

1. Po osnovu zaposlenja ili otvaranja sopstvenog preduzeća - registracija pravnog lica u Crnoj Gori
2. Za sezonski rad
3. Na osnovu obuke u srednjim i visokoškolskim ustanovama
4. Za potrebe specijalnog, stručnog osposobljavanja, međunarodne razmene
5. Za specijalizovanu obuku
6. Za istraživačke aktivnosti
7. Iz medicinskih razloga
8. Za spajanje porodice
9. U slučaju sklapanja braka
10. Iz humanitarnih razloga

ZA SVA ZANIMLJIVA PITANJA KONTAKTIRAJTE  NAŠU KOMPANIJU!