Informacija
Pravna podrška

Nakon odabira nekretnine u Crnoj Gori, fiksiranja troškova i uslova plaćanja, transakcija mora biti legalizovana - treba potpisati kupoprodajni ugovor.

Ugovor o kupoprodaji se potpisuje u kancelariji javnog beležnika, u prisustvu notara, koji je, zauzvrat,  dodatni garant zakonitosti transakcije. Od 2011. godine u Crnoj Gori djeluje Institut notara. Ovlašćenja za vršenje javnobeležničke radnje preneta su sa sudova na notare koji imaju odgovarajuću dozvolu –   licencu.

Cena notarskih usluga se procenjuje na osnovu sledećih kriterijuma:
1. Vrednost transakcije.
2. Proteklo vreme.
3. Tarifa za javnobeležničke radnje.

Za svaku akciju izdaje se službeni dokument za plaćanje.

Vector Montenegro u potpunosti prati transakciju, od prve komunikacije sa klijentom do prijema Lista  nepokretnosti za izabrani objekat nepokretnosti.
Troškovi papirologije (preknjiženje objekta u vlasništvo kupca):

- Notarske usluge - fiksna cena, koja zavisi od vrednosti imovine. Možete provjeriti kod osoblja Vector Montenegro.

- U slučaju sticanja imovine od strane stranog državljanina, mora biti prisutan prevodilac - 50 evra/sat

- Zvanični pismeni prevod kupoprodajnog ugovora na maternji jezik kupca 20 EUR/po strani (6-10 strana)
- U slučaju sticanja imovine na sekundarnom tržištu, poreska uprava ispostavlja račun za plaćanje jednokratne državne takse na promet nepokretnosti - 3%. Važno je napomenuti da nove nekretnine koje se  kupuju od investitora ne podležu ovom porezu.

Detaljnije informacije možete dobiti u našim kancelarijama ili pozivom na telefon. 
Takođe možete ostaviti zahtev za konsultaciju, mi ćemo vas kontaktirati u naznačeno vreme.

www.nekretnine.co.me je jedinstveni katastar/registar objekata nepokretnosti u Crnoj Gori.

Dobijanje boravišne dozvole
Procedura za dobijanje boravišne dozvole za vlasnike nekretnina u Crnoj Gori: - Dozvola za privremeni boravak (boravišna dozvola) daje se svim vlasnicima nepokretnosti u Crnoj Gori, bez obzira na njenu vrijednost! - Za dobijanje boravišne dozvole pogodne su sledeće vrste nepokretnosti: stanovi, kuće, vile, poslovni objekti (kancelarije, restorani, kafići, hoteli, mini hoteli, hoteli itd.) - Uništeni objekti (ruševine), zemljišne parcele nisu pogodne za dobijanje boravišne dozvole. - Dozvola za privremeni boravak ne daje pravo da se ubuduće podnosi zahtev za stalni boravak. Potrebna dokumenta:
 1. Naslovni dokument - list neokretnosti (original)
  2. Potvrda Banke Crne Gore o raspoloživosti sredstava na računu Najmanje 3650 eura. Isti iznos će biti potreban za sledeću odraslu osobu koja se prijavi za spajanje porodice. Izvod iz banke ne sme biti stariji od 1-2 dana. 3. Medicinsko osiguranje koje važi 30 dana od dana podnošenja dokumenata (crnogorsko ili međunarodno, najvažnije je da se Crna Gora pominje među zemljama na koje se osiguranje odnosi. Cena takvog osiguranja u Crnoj Gori je 27-28 evra) 4. Važeći pasoš sa kopijom svih njegovih stranica.
  5. Uvjerenje o neosuđivanosti iz zemlje prebivališta na period ne stariji od 6 mjeseci.
  6. Dokument kojim se potvrđuje prijava dolaska u Crnu Goru u roku od 24 sata.
  7. Dokument o uplati poreza 10 evra + 10 evra + 5 evra
Dozvolu za privremeni boravak (dozvola) ima pravo da dobije vlasnik imovine, njegov supružnik i maloletnja deca.

Važeće zakonodavstvo Crne Gore predviđa i druge mogućnosti za dobijanje boravišne dozvole:
 1. Po osnovu zaposlenja ili otvaranja sopstvenog preduzeća - registracija pravnog lica u Crnoj Gori
  2. Za sezonski rad
  3. Na osnovu obuke u srednjim i visokoškolskim ustanovama
  4. Za potrebe specijalnog, stručnog osposobljavanja, međunarodne razmene
  5. Za specijalizovanu obuku
  6. Za istraživačke aktivnosti
  7. Iz medicinskih razloga
  8. Za spajanje porodice
  9. U slučaju sklapanja braka
  10. Iz humanitarnih razloga

 

SVIM NAŠIM KLIJENTIMA PRUŽAMO BESPLATNU PODRŠKU U DOBIJANJU BORAVIŠNE DOZVOLE U CRNOJ GORI.

ZA SVA ZANIMLJIVA PITANJA KONTAKTIRAJTE NAŠU KOMPANIJU!